สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรและประชาชนทั่วไป ทุกท่าน ร่วมรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติnapadon.k  |   3 ตุลาคม 2560  |   10:14:04  |