สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์การใช้งานเว็บไซต์การจัดการความรู้สำนักวิทยบริการฯ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ภายในสำนักวิทยบริการฯ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://aritc.nsru.ac.th/qa/aritckm/kunlada  |   31 ตุลาคม 2560  |   15:06:14  |