สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining"

ขอเชิญร่วมอบรม "VR App Development for Education and Learining" ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training1 ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/nsru.ac.th/ittraining/vr-app-development-for-education-and-learningnapadon.k  |   12 ธันวาคม 2560  |   09:55:54  |