สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ



แจ้งปิดบริการ "เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15"

เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีการทำบุญประจำปี 2561 (ช่วงเช้า) และบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA (ช่วงบ่าย) จึงของดให้บริการตั้งแต่ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. **ขออภัยในความไม่สะดวก**



sunisa.o  |   5 มกราคม 2561  |   09:27:28  |