สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ

ขอเชิญขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติ ในวันที่ 5 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น เป็นต้นไป ชั้น 1 ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/bmabEM สอบถามเพิ่มเติม 056-219100 ต่อ 1534 *สมัครเข้าร่วมโครงการ 5 คนแรกของแต่วัน รับของรางวัลฟรี!gasidid.p  |   8 มกราคม 2561  |   11:26:31  |