สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมงาน... "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018"

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบกับ.... // สัมมนาด้านเทคโนโลยีฯ // เสวนานักเขียน // เปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 // งานออกร้านจำหน่ายหนังสือ // งานออกร้านจำหน่ายสินค้าไอที // มอบรางวัลสุดยอดนักอ่าน - นักยืม // ดนตรีในสวน // ประกวดร้องเพลง ข้อมูลเพิ่มเติม : 0-5621-9100 ต่อ 1501,1534 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์sunisa.o  |   6 กุมภาพันธ์ 2561  |   15:58:34  |