สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมพบกับ "คิ้วต่ำ" ในกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ"

ชื่อ : อนุชิต คำน้อย ชื่อเล่น : ปั๊ม อาชีพ : นักเขียน, นักวาดภาพประกอบ จบการศึกษาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขานิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไอดอล : ประภาส ชลศรานนท์, นิ้วกลม, มุนิน, เดอะดวง **รางวัล** “คิ้วต่ำ” เจ้าของผลงาน “สุขชนบท” คว้ารางวัลชมเชยประเภทงานเขียน ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 17 จุดเด่นของชนบาทเป็นงานเขียนประเภทความเรียงประกอบภาพ ผ่านมุมมองของธรรมชาติ ผ่านลายเส้นและภาษาความสุข ในแบบของ “คิ้วต่ำ” ผู้มอบรางวัลคือ ดร.สุเมธตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 รางวัลลูกโลกสีเขียว จัดโดยสถาบันโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน **ที่มาของ “คิ้วต่ำ”** ไม่คิดว่าการตั้งเพจมันต้องตั้งชื่อ ก็คิดไปคิดมาเลย ลองเอาว่า “คิ้วต่ำ” นี่แหละ เพราะว่ามันแปลกและตลกดี ซึ่ง Concept คิ้วต่ำ ต้องการนำเสนอในเรื่อง ความเป็นธรรมดา เช่น คำคม บ่นคิดถึงบ้าง พูดถึงความรักบ้าง เป็นมุมมองธรรมดาในการใช้ชีวิตเลย เหมือนเราเป็นเพื่อนเขา เป็นงานเขียนที่เข้าถึงง่าย ซึ่งจุดเริ่มต้นของการเขียนเราจะเริ่มเขียนในสมุดก่อน ต่อมาจึงเริ่มใช้ Facebook เป็นช่องทางในการเขียนและเผยแพร่สิ่งที่เราคิดgasidid.p  |   13 กุมภาพันธ์ 2561  |   12:52:55  |