สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนทดลองทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI

ขอเชิญชวนทดลองทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ซึ่งประกอบไปด้วย - Academic Focus - China Academic Journals Full-text Database - China Masters’ Theses Full-text Database - China Doctoral Dissertations Full-text Database - China Reference Works Online สามารถอ่านคู่มือ และการเข้าใช้งานได้ที่ URL www.goo.gl/xqjyV7 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เยี่ยมชมเว็บไซต์ห้องสมุด http://aritc.nsru.ac.th/index_library.php #NSRULibService #NSRULibPRgasidid.p  |   24 กุมภาพันธ์ 2561  |   13:51:47  |