สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขยายเวลาเปิดให้บริการ

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด ม.ใน) ขยายเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.15 - 18.30 น. เริ่ม 2 มีนาคม 2561 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 056-219100 ต่อ 1534 #NSRULibPR #NSRULibServicegasidid.p  |   24 กุมภาพันธ์ 2561  |   14:33:08  |