สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0

ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0 โดย บริษัท ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด ##-- ในงาน Books & IT Fair 2018 --## วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น ๕ อาคารบรรณราชนครินทร์ <<>> ร่วมลงทะเบียนได้ที่ ##-- https://sites.google.com/nsru.ac.th/bookfair2018/samsung?authuser=0 --##kunlada  |   26 กุมภาพันธ์ 2561  |   09:15:50  |