สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 จึงทำให้ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ (Opac) และระบบสมาชิกห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถติดต่อสอบถามการสืบค้นหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ ของศูนย์วิทยบริการ หรือโทร 056 219100 ต่อ 1534duangporn.d  |   22 มีนาคม 2561  |   11:23:59  |  

ไฟล์แนบ
ar-nsru.jpg