สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการเรียนการสอน" (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 (เวลา 09.00 น.-16.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) วิทยากรโดย อาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการ ฝ่าย ICT สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ittraining.nsru.ac.th (รับจำนวน 30 คน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1502 กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์sunisa.o  |   15 พฤษภาคม 2561  |   11:07:38  |