สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปิดบริการ 17-20 ก.ค. 2561

เนื่องจากบุคลากรภายในสำนักวิทยริการฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “37th WUNCA” ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี)sunisa.o  |   16 กรกฏาคม 2561  |   10:50:53  |