สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator”

ขอเชิญชวน อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Transform the way of teaching – Educator” เป็นการใช้งาน Office365 ให้มีประสิทธิภาพ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training1 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนใจลงทะเบียนออนไลน์ https://bit.ly/2nNauF7sunisa.o  |   17 สิงหาคม 2561  |   15:52:18  |  

ไฟล์แนบ
39467318_10214347243093425_7868848894837260288_n.jpg 39257861_10214347342855919_2200101030350290944_n.jpg