สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ !!! สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการ

สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการ ในวันที่ 6 ก.ย. 61 และ 13 ก.ย. 61 เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ของหน่วยงาน ผู้รับบริการสามารถใช้บริการผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตตามปกติ . "ขออภัยในความไม่สะดวก" . ------------------------------------------------------- สำนักวิทยบริการฯ 0-5621-9100 ต่อ 1501, 1534sunisa.o  |   3 กันยายน 2561  |   09:44:27  |  

ไฟล์แนบ
close-service.jpg