สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ!! "งดให้บริการ" วันที่ 26 กันยายน 2561

ประกาศ!! "งดให้บริการ" วันที่ 26 กันยายน 2561 . เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ภายในองค์กร ของอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ...ขออภัยในความไม่สะดวก... . สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-5621-9100 ต่อ 1501, 1534sunisa.o  |   18 กันยายน 2561  |   10:38:27  |  

ไฟล์แนบ
close-service.jpg