สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things"

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things " (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.00 น.-16.00 น.) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15) วิทยากรโดย นายอาคม ไทยเจริญ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมไทยไอโอที สมาคม ไทยไอโอที ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ที่ http://ittraining.nsru.ac.th (รับจำนวน 20 คน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1502 กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์sumon  |   11 ธันวาคม 2561  |   12:00:38  |