สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ นศ.ที่สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ก่อนวันที่ 4 มค.62 ให้รีบมาติดต่อรับวุฒิบัตร

ประชาสัมพันธ์ ให้ นศ. และภาค กศ.บป.ที่สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์ก่อนวันที่ 4 มค.62 ให้รีบมาติดต่อรับวุฒิบัตร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 15 ชั้น 2 (IT Zone)kunlada  |   6 กุมภาพันธ์ 2562  |   09:35:52  |