สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรฝึกอบรม ดังนี้ * วันที่ 1 มิถุนายน 2562 หลักสูตร การสร้างเอกสารวิชาการแบบมืออาชีพ จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 9 มิถุนายน 2562 หลักสูตร การใช้งาน Prezi เพื่อการนำเสนอแบบ Animation จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 23 มิถุนายน 2562 หลักสูตร บทเรียน Online ด้วย Google Classroom จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 29 มิถุนายน 2562 หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย Plicker จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การตรวจข้อสอบด้วย Zipgrade จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หลักสูตร การพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง จำนวนที่รับ 20 คน * วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 หลักสูตร การสร้างนวัตกรรมด้วย IoT (Internet of Things) จำนวนที่รับ 20 คน ติดตามรายละเอียดและสมัคร Online ได้ที่ [ittraining.nsru.ac.th](http://)napadon.k  |   14 พฤษภาคม 2562  |   16:16:28  |  

ไฟล์แนบ
poster-training.jpg