สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับการทดสอบใน วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Training1 ชั้น 2 อาคาร 15 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบsumon  |   14 พฤศจิกายน 2562  |   15:28:00  |  

ไฟล์แนบ
รายชื่อผู้เข้าสอบ-multicert.pdf