สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่าน มาร่วมตอบแบบแบบสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม

✅ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกท่าน✅ มาร่วมตอบแบบแบบสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม ????‍????(Training Need) ของสำนักวิทยบริการ ฯ ที่ ???? https://bit.ly/aritc63 ???? . ทางสำนักวิทยบริการฯ จะเก็บข้อเสนอแนะของทุกท่าน ????????![](http://)sumon  |   24 กุมภาพันธ์ 2563  |   14:06:57  |