สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของสำนักวิทยบริการ ฯ

> ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการของสำนักวิทยบริการ ฯ เพื่อนำผลไปพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ร่วมตอบแบบสอบถามคลิก >> https://e-form.nsru.ac.th/q=19 //ARITC ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามค่ะ //

โปสเตอร์ เปิดตัวธุรกิจ กระสวยอวกาศ สีดำถ่านและสีเหลือง โดย Sunisa Onchumsunisa.o  |   25 พฤศจิกายน 2563  |   09:37:57  |  

ไฟล์แนบ
โปสเตอร์ เปิดตัวธุรกิจ กระสวยอวกาศ สีดำถ่านและสีเหลือง (1).jpg