สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3 สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ในการสอบ ComQA Online

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (แบบออนไลน์) สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1. ลิงก์สำหรับสมัครสอบ คลิก: https://comqa.nsru.ac.th 2. ลิงก์สำหรับทำข้อสอบออนไลน์ คลิก: https://comqaonline.nsru.ac.th 3. ลิงก์สำหรับเข้าร่วม Google Meet คลิก: meet.google.com/uuo-atnp-coc (หรือดูได้จากใบตอบรับการสมัครสอบ และประวัติการสอบ) -กรณีที่สมัครสอบ แล้วไม่เข้าสอบ และไม่แจ้งยกเลิก นักศึกษาจะไม่สามารถสมัครสอบได้อีกเป็นระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่สอบ -หากต้องการยกเลิกการสมัครสอบ ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันสอบ โดยกรอกแบบฟอร์มที่ https://bit.ly/3qZYTmb // ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ต้องการจะสมัครสอบ ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมกับการสอบในรูปแบบออนไลน์ หลังจากที่ศึกษาข้อมูลแล้วเกิดข้อสงสัยให้สอบถามผ่านข้อความในเพจ Facebook จะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิงก์ https://www.canva.com/design/DAElR4fKiPo/tFCGF_BlGsKeblg8ZHIodg/view?website#4sunisa.o  |   27 กรกฏาคม 2564  |   10:40:00  |