สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศงดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ "งดให้บริการชั่วคราวตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" ผู้รับบริการสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทาง Line: @NSRUARITC หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามงานบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ทาง Inbox เพจ Facebook ในเวลาทำการ (ขออภัยในความไม่สะดวก)sunisa.o  |   12 กันยายน 2564  |   10:42:53  |  

ไฟล์แนบ
ยกเลิก.jpg ประกาศ-สำนักวิทยบริการฯ-ปิดบริการ-12-19ก.ย.2564 (1).pdf