สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการส่งเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ขอรับ NSRU Account ผ่านระบบ e-Account

แจ้งนักศึกษาที่ขอรับ NSRU Account ผ่านระบบ e-Account แต่ยังไม่ได้ส่ง “เอกสารส่วนที่ 1” ทำให้การเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ไม่เต็มรูปแบบ . ‼️ วันนี้นักศึกษาสามารถส่ง “เอกสารส่วนที่ 1” โดยการแนบไฟล์ผ่าน https://e-account.nsru.ac.th ตามขั้นตอนดังภาพ ** อย่าลืม !! เซ็นต์ชื่อในเอกสารก่อนแนบไฟล์ . หากเกิดข้อสงสัยสามารถ inbox Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีแอดมินคอยตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาค่ะsunisa.o  |   16 กันยายน 2564  |   14:40:21  |  

ไฟล์แนบ
241462037_2014471412044085_4663304344165739858_n.jpg