สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 22.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 04.00 น. สำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งปิดเว็บไซต์ชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ทำให้ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม 056-219100-29 ต่อ 1518 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ ฯsunisa.o  |   21 ตุลาคม 2564  |   10:54:00  |  

ไฟล์แนบ
Untitled design.jpg