สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนะนำระบบ HelpDesk

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำระบบ HelpDesk เป็นช่องทางสำหรับแจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์ เช่น ???? งานไฟฟ้า ประปา หรือโทรศัพท์ ???? งานอาคารสถานที่ ???? งานสวน ???? งานบริการอินเทอร์เน็ต ???? ระบบสารสนเทศ และเว็บไซต์ ???? ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ???? อื่น ๆ ✅ สิทธิ์การใช้งาน สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ✅ ใช้ NSRU Account ในการเข้าสู่ระบบ ????เข้างานได้ที่ http://helpdesk.nsru.ac.th . สื่อประชาสัมพันธ์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯsunisa.o  |   13 ธันวาคม 2564  |   09:29:36  |  

ไฟล์แนบ
263686786_306894741441512_5915390129337579203_n.jpg