สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ComQa) สำหรับนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ComQa) สำหรับนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบการสอบ 1. - การทดสอบออนไลน์ (Online) 2. - การทดสอบออนไซต์ (Onsite) กศึกษา 1. - ภาคปกติ สอบวันจันทร์ พุธ ศุกร์และเสาร์หรืออาทิตย์ 2. - ภาคกศ.บป. สอบวันเสาร์ หรืออาทิตย์ > ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง - สมัครสอบ https://comqa.nsru.ac.th - ทำข้อสอบ https://comqaonline.nsru.ac.th (สำหรับการทดสอบออนไลน์) การทดสอบออนไลน์ใช้แอปพลิเคชัน Google Meet ในการรายงานตัว (เข้าระบบด้วย NSRU e-Mail เท่านั้น) หมายเหตุ การทดสอบแบบออนไซต์ (ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) นักศึกษาจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID 19 อย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วันนับจากเข็มที่ 2 หรือผลคัดรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK ที่ตรวจแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าห้องสอบ >>> รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ https://www.facebook.com/ARITC.NSRU/posts/2121176431373582sunisa.o  |   1 กุมภาพันธ์ 2565  |   10:06:01  |