สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการนำส่งเอกสารส่วนที่ 1 (ข้อมูลผู้ใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ)

แจ้งนักศึกษาปี 64 ที่ขอรับ NSRU Account ผ่านระบบ e-Account แต่ยังไม่ได้นำส่ง “เอกสารส่วนที่ 1” (ข้อมูลผู้ใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ) ส่งผลให้การเข้าใช้งานระบบต่าง ๆ ได้ไม่เต็มรูปแบบ ให้นักศึกษาดำเนินการนำส่งให้เรียบร้อย ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ ✅ ส่งผ่านระบบ e-Account ✅ ส่งทางไปรษณีย์ ✅ ติดต่อด้วยตนเอง ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15 ** อย่าลืม !! เซ็นต์ชื่อในเอกสารก่อนนำส่ง หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร ใช้เวลาตรวจสอบ 1 วัน จึงจะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบ . หากเกิดข้อสงสัยสามารถ inbox สอบถามจะมีแอดมินคอยตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาค่ะSunisa.o  |   17 กุมภาพันธ์ 2565  |   09:30:56  |  

ไฟล์แนบ
เอกสารส่วนที่ 1.pdf