สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งยกเลิกการให้บริการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส BitDefender

???? สำนักวิทยบริการ ฯ ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส BitDefender เนื่องจากซอฟต์แวร์มีอายุการใช้งานตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้ตกลงกับตัวแทนบริษัทบิทดีเฟนเดอร์ (ประเทศไทย) ขณะนี้ ❗ สัญญาได้หมดอายุแล้ว ➡หากท่านใดใช้งานอยู่สามารถถอนการติดตั้ง และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ Windows Defender เพื่อใช้งานทดแทน ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ✅ โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1525, 1518, 1501 ✅ Inbox Facebook สำนักวิทยบริการ ฯsunisa.o  |   24 กุมภาพันธ์ 2565  |   09:09:32  |  

ไฟล์แนบ
Clean UI How to Strengthen Your Business Security Infographic.jpg