สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ ปิดบริการ 23-27 มีนาคม 2565

ประกาศ "ปิดให้บริการอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 15 (ชั่วคราว)" ตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้รับบริการสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทาง Line: @NSRUARITC หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามงานบริการต่าง ๆ เพิ่มเติม ได้ทาง Inbox เพจ Facebook ในเวลาทำการ (ขออภัยในความไม่สะดวก)sunisa.o  |   23 มีนาคม 2565  |   16:45:44  |  

ไฟล์แนบ
doc.pdf