สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แจ้งการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลัก (Uninet) เนื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลัก โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet) จะดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 18.00 - 20.00 น. ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศจากเครือข่ายภายนอก ในช่วงวันเวลาดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามเพิ่มเติม 056-219100-29 ต่อ 1518 กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการ ฯsunisa.o  |   5 เมษายน 2565  |   11:31:23  |