สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ ปิดบริการ 13-16 พฤษภาคม 2565

"ปิดบริการ" ❎ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 - วันพืชมงคล ❎ วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2565 - วันวิชาขบูชา และวันหยุดชดเชยฯ . ???? ผู้รับบริการทุกท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ (ขออภัยในความไม่สะดวก ????)sunisa.o  |   12 พฤษภาคม 2565  |   10:22:02  |  

ไฟล์แนบ
ปิดบริการ.jpg