สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ... ปรับเวลารับชำระค่าธรรมเนียมการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

**ช่วงเวลารับชำระ 08.15-14.00 น.(ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป)** เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15 (สำนักวิทยบริการฯ) สอบถามเพิ่มเติม: Inbox เพจ FB สำนักวิทยบริการฯ โทร. 0-5621-9100 ต่อ 1501sunisa.o  |   20 พฤษภาคม 2565  |   14:26:08  |  

ไฟล์แนบ
ประกาศ (1).jpg