สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศNSRU Short URL

NSRU Short url เป็นระบบที่พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการย่อชื่อ URL ให้สั้นลง และสามารถระบุโค๊ดย่อได้เอง สำหรับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกกรณีใช้ NSRU Account ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ 4 ฟังก์ชัน 1. สร้างลิงก์ด้วยการระบุโค้ดย่อได้เอง 2. ดูสถิติการเข้าถึงลิงก์ที่สร้างได้ 3. เปลี่ยนลิงก์ปลายทางในลิงค์ย่อเดิมได้ 4. ขอใช้ API สร้างลิงก์ย่อ สำหรับโหมดผู้พัฒนาได้sunisa.o  |   31 ตุลาคม 2565  |   09:39:45  |  

ไฟล์แนบ
_Blue and Yellow Modern Job Hiring Poster.jpg