สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินความพึงพอใจการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ URL: https://s.nsru.ac.th/aritcsurvey หรือสแกน QR Code ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเราsunisa.o  |   18 พฤศจิกายน 2565  |   09:47:34  |  

ไฟล์แนบ
แบบสอบถาม.jpg