สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบสำรวจความสนใจและความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และบุคคลทั่วไป "กรอกแบบสำรวจความสนใจและความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2567" ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://s.nsru.ac.th/8xGge ...sunisa.o  |   18 พฤษภาคม 2566  |   14:35:44  |  

ไฟล์แนบ
แบบสอบถาม.jpg