สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมฟรี!! หลักสูตร "Chat GPT สำหรับการเรียนการสอน"

ขอเชิญ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่สนใจอบรมหลักสูตร "Chat GPT สำหรับการเรียนการสอน" สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://training-demo.nsru.ac.th/demo/course_detail/2 (ฟรี!!!)sunisa.o  |   25 พฤษภาคม 2566  |   10:05:49  |  

ไฟล์แนบ
6451f57139b9d.jpg