สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วม "ติวเข้มการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์"

ขอเชิญนักศึกษา (ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วม "ติวเข้มการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์" วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 4 ชั้น 2 อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ม.ใน) ลงทะเบียนได้ที่ https://training-demo.nsru.ac.th/demo/course_detail/6 **เงื่อนไข นักศึกษาที่จะมีสิทธิสอบในช่วงบ่าย จะต้องเข้ารับการอบรมในช่วงเช้าก่อนsunisa.o  |   29 พฤษภาคม 2566  |   09:52:32  |  

ไฟล์แนบ
646c23a36a8b5.jpg